Returnari

Anularea unei comenzi. Retragerea din contract. Returnarea produselor

Orice comanda este ferma si nu poate fi anulata decat cu acordul expres al Vanzatorului sau in situatiile in care legislatia in vigoare permite acest lucru, respectiv:

In acord cu prevederile OUG 34/2006, Clientii au dreptul sa se retraga din contract in termen de 14 zile de la data la care acestia sau o alta persoana fizica desemnata de acestia a intrat in posesia fizica a produselor. In acest sens Clientii vor instiinta Vanzatorul cu privire la intentia de returnare a produselor prin transmiterea unui email la adresa  office@ecosocialatelier.ro.

Clientii se obliga sa returneze produsele in termen de cel mult 14 zile incepand cu data la care acestia au notificat Vanzatorul cu privire la intentia de retragere din contract, taxele de livrare privind returnarea produselor fiind in sarcina acestora.

In situatia retragerii din contract, Vanzatorul se obliga sa restituie Clientilor pretul platit de catre Clienti

Vanzatorul se obliga sa restituie pretul in termen de cel mult 14 zile, incepand cu data la care Clientii notifica Vanzatorul privind intentia de retragere din contract. Cu toate acestea, in situatia in care Clientii nu au returnat produsele comandate, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a restitui pretul platit Clientilor dupa ce acestea sunt returnate sau dupa caz, dupa ce Clientii fac dovada predarii spre livrare a produselor comandate.

Exceptii:

In acord cu prevederile art. 16 din OUG 34/2014, dreptul de retragere al Clientilor nu este aplicabil in urmatoarele situatii:

  1. contractele de prestari de servicii, dupa prestarea completa a serviciilor, daca executarea a inceput cu acordul prealabil expres al Clientului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere dupa executarea completa a contractului de catre profesionist;
  2. furnizarea de produse sau servicii al caror pret depinde de fluctuatiile de pe piata financiara pe care profesionistul nu le poate controla si care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
  3. furnizarea de produse confectionate dupa specificatiile prezentate de consumator sau personalizate in mod clar;
  4. furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
  5. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de consumator;
  6. furnizarea de produse care sunt, dupa livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
  7. furnizarea de inregistrari audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate dupa livrare;
  8. furnizarea de ziare, periodice si reviste, cu exceptia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicatii;
  9. furnizarea de continut digital care nu este livrat pe un suport material, daca prestarea a inceput cu acordul prealabil expres al consumatorului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere.
  10. alte situatii reglementate expres de art. 16 din OUG 34/2014

Pe cale de consecinta, Clientii nu vor putea returna produsele comandate, in situatiile mai sus expuse.

Prevederile privind retragerea din contract se aplica in mod corespunzator si serviciilor comandate de catre Clienti prin intermediul Platformei.